درمان نقایص درکی و شناختی کودکان اتیستیک در کاردرمانی و گفتاردرمانی بهار

بسیاری از افراد اتیستیک که دارای نقایصی در درک و شناخت اجتماعی هستند، توانایی اندیشیدن در مورد راههای لازم برای ارتباط مطلوب و متقابل اجتماعی را ندارند. تیوری ذهن در این زمینه اظهار می دارد که افراد اتیستیک قادر به درک و استنباط نقطه نظرات، تصورات و تقاضاهای دیگران نمی باشند و به همین دلیل از نظر افراد عادی انسان های خودمحور و خودخواه به نظر می رسند. لازم است استراتژی های ارایه گردد تا به افراد اتیستیک کمک نماید تا موقعیت های اجتماعی را پیش بینی و درک نمایند. داستان های اجتماعی یکی از این تکنیک ها استکه در زمینه درک عوامل اجتماعی به کودک اتیستیک کمک می نماید. داستان های اجتماعی همان ارایه رفتارهای مطلوب اجتماعی در قالب داستان به کودک می باشد. این روش ابتدا به وسیله سک کارول گری طرح و توسعه پیدا کرد. این روش در برگیرنده پاسخ به سوالاتی که افراد اتیستیک ممکن است در روابط مناسب و مطلوب با دیگران به آن نیاز داشته باشند برای مثال پاسخ به سوالات چه کسی؟ چه چیز؟ چه وقت؟ کجا؟ و چرا؟ در موقعیت های گوناگون اجتماعی.

چهار نوع جمله با ویژگی های خاص در داستان های اجتماعی استفاده می شود.

۱- جملات توصیفی

۲- جملات رهنمودی

۳- جملات انعکاسی

۴- جملات کنترل

جملات توصیفی عبارت است از توضیح جزء به جزء آنچه را که مردم در موقعیت های اجتماعی ویژه انجام می دهند و یا توصیف یک مکان اجتماعی و یا رفتارهای گام به گام برای تکمیل یک فعالیت انجام می شود. این ها آن چیزی است که یک کودک اتیستیک باید بداند.

جملات رهنمودی شامل رفتارهای است که باید یک فرد در یک موقعیت دارای ویژگی های خاص انجام دهد. گویا رفتار او پاسخی است به یک محرک. به عبارتی این جملات رفتارهای مطلوب و مثبتی را که فرد باید در موقعیت های گوناگون انجام دهد را در بر می گیرد. این جملات به فرد راهنمایی می کند که در هر موقعیت چه رفتاری را باید انجام دهد. بیشتر جملات توصیفی این آمزش را به فرد می دهند که در موقعیت های اجتماعی گوناگون چه اتفاقاتی واقع می شود و جملات رهنمودی این راهنمایی را به کودک می کنند که چگونه در موقعیت های مختلف در محیط رفتار کنند.

جملات انعکاسی واکنش ها و پاسخ های دیگران را به یک موقعیت نشان می دهد در این نوع جملات افراد اتیستسک یاد می گیرند که دیگران چگونه به روش های مختلف در محیط رفتار می کنند.

جملات کنترل در پایان داستان های اجتماعی اضافه می شود و در این جملات از درک داستان توسط کودک اتیستیک ارزیابی صورت می گیرد.

کارول گری پیشنهاد می کند که برای هر یک جمله رهنمودی یا کنترل باید دو تا جمله توصیفی و یا انعکاسی آورده شود. جملات رهنمودی و کنترل به حذف رفتارهای وابستگی در کودک و بیان تقاضاهایش در محیط کمک می کند. در زیر برالی هر جمله مثالی ارایه می شود.

جملات توصیفی

” زنگ برای رفتن کودکان به کلاس می خوردو همه کودکان در صف می ایستند و سپس به سمت کلاسهایشان حرکت می کنند. جایی که معلم قرار است یک داستان را برای بچه ها بخواند” (آنچه که در یک محیط اتفاق افتاد توصیف شد)

جملات رهنمودی

من در زنگ تفریح باز ی می کنم. زنگ که می خورد بازی را رها می کنم و به صف برمی گردم. پشت سر کودکان دیگر می ایستم و آرام به سمت کلاس می روم. وقتی به کلاس رسیدم به سمت صندلی خود می روم و می نشینم. من به معلم که یک داستان را می خواند گوش می دهم” ( در این جملات بر آنچه کودک باید در یک موقعیت انجام دهد تاکید شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *