تکامل کنترل سر تا نشستن نوزاد(کاردرمانی کرج)

کودکان خواه به شکم و خواه به پشت خوابیده، همیشه تمایل زیادی به حرکت دارند. در یک

سالگی کودک قادر است بایستد یعنی به بدن خود اکستانسیون بدهد و عمل مقابله با

جاذبه را انجام دهد در حالیکه بالانس خود را حفظ می نماید.

در این موقع از کنترل دست ها برای خوردن نیز برخوردار است. اولین عضو که کنترل آن

آغاز می شود گردن است و سر قسمت اعظم تکامل را شامل می شود زیرا اکثر حرکات با

گردن شروع می شود و در هماهنگی چشم و دست نیز اهمیت دارد.

یک‌ ماهگی

هیچ گونه کنترلی در سر وجود ندارد و اگر او را در وضعیت نشسته قرار دهیم سر می افتد

و ستون مهره ها قوس زیادی پیدا می کند. دست ها نیز به دهان نزدیک می شود و رفلکس

وار، انگشتان را می بندد. اگر چیزی در دست او قرار داده شود می گیرد و باید به طور

پاسیو انگشتان را باز کرده و آنرا خارج نموده. انگشت پنجم از انگشست شست قویتر می

باشد.

دو ماهگی

کنترل سر مخصوصا در وضعیت به شکم خوابیده ظاهر شده و کمی سر را بلند می کند.

در حالت به پشت خوابیده کودک می تواند سر را به اطراف بچرخاند و اگر بچه را با دست

بلند کنیم انحنا کمر کمتر شده است. دست ها در این ماه اغلب باز بوده و رفلکس مشت

کردن در حالت چرخش به داخل ساعد کاهی دیده می شود.

سه ماهگی

کنترل سر پیشرفت زیادی کرده و با قرار دادن وزن روی ساعد سر را نیز بلند می کند. در

حالت نشسته کنترل سر تقریبا خوب است. حرکت دست ها نیز کمی ارادی می شوند.

کودک در ضمن این حرکات به انگشتان خود نیز خیره می شود.

چهار ماهگی

در این موقع سر را بلند کرده و قادر است روی دست ها از سینه بلند شود به دست ها

خیره شده و پر حالت نشسته کنترل سر خیلی بهتر شده و با اکستانسیون ناحیه گردن،

انحنا ستون فقرات نیز کاهش پیدا می کند. چیزهایی نیز به در دهان نزدیک می کند.

پنج ماهگی

در این موقع در حالت نشسته سر را کاملا کنترل می کند و با کف دست چیزهایی را می

گیرد و به دهان نزدیک می کند ولی برای گرفتن ، دست ها را دراز نمی کند.

شش و هفت ماهگی

اگر در وضعیت به پشت خوابیده قرار گیرد می تواند سر را بلند کند و بدون کمک قادر

است برای مدتی بنشیند. دست ها برای تکیه کاه به حلو دراز شده و اجسام را از سک

دست به دست دیگری می دهد. عمل متقابله شست به کار می افتد و چیزهای را نیز به

دهان می برد.

هشت ماهگی

در این سن قادر است که خودش را برای مدتی در حالت نشسته نگه دارد . جهت گرفتن

اسباب بازی دست را به جلو دراز کند.

ده ماهگی

در این سن رفلکس محافظ اکستانسیون افتادن به عقب ظاهر شده و می تواند به اطراف

بچرخد و بدون از دست دادن بالانس اشیا را بردارد ولی قادر نیست که آنها را رها کند .

روی چهار دست و پا حرکت می کند و احیانا با گرفتن جایی می ایستد.

چند هفته بعد چیزهایی را به طور ارادی از دست رها می کند و در یازده ماهگی دست را

به علامت خداحافظی تکان می دهد. از فنجان می تواند مایعات را بنوشد و در یک سالگی

با گرفتن وسیله ی راه می رود و در غذا خوردن استادی زیادی پیدا کرده است. در حدود یک

سال و نه ماهگی از فنجان به راحتی آب می خورد ولی بعد از تمام کردن آن را می اندازد

. در دو سالگی غذا را با قاشق بدون ریختن بر می دارد و تا دو سال و نیم مهارت کانل

پیدا میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *