آموزش حرکتی کودکان فلج مغزی در کاردرمانی کرج

آموزش حرکتی در کودکان فلج مغزی شامل درمانهای دستی و  فعالیت های درمانی برای

همه کودکان مخصوصا کودکان فلج مغزی می باشد.

کاردرمانگر نیازمند دید دقیق و ارزیابی کامل نیازهای مراجع است تا موقعیت دقیق و

مهارت های مختص به فرد را شناسایی کند.

هدایت آموزش رشد حرکتی کودک همزمان باعث کاهش تاثیرات منفی آسیب ها می گردد.

انتخاب درست روش درمانی مناسب برای کودک باعث افزایش قدرت ، بهبود دامنه حرکتی،

کاهش حرکات غیر ارادی، بهبود تون عضلانی و بهبود مراحل رشد حرکتی خواهد شد. با

آموزش حرکتی استفاده از الگوهای مناسب حرکتی و پوسچرهای صحیح افزایش یافته و

استفاده از الگوهای جبرانی کاهش خواهد یافت.

تکنیک های آموزش حرکتی باید همراه با جنبه های ارتباطی، هیجانی، گفتاری، ادراکی

و حسی در بافت های از فعالیت های روزمره زندگی اجرا شوند.

روش های آموزش حرکتی باید در ارتباط با محیط خانه ، مدرسه و جامعه باشند.

تکنیک های اختصاصی برای توانمندی های حرکتی تخصصی باید در برگیرنده کنترل

حرکتی جهت کاهش میزان اختلالات حرکتی باشند همچنین باعث افزایش کیفیت زندگی

نیز شوند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *