گریه نوزاد و رابطه آن با فلج مغزی( کاردرمانی در کرج)

گریه نوزاد به معنای شروع عمل تنفس است و نشانه سلامت او. کودکان CP  ممکن است

گریه ای با تاخیر داشته باشند. خوابیدن نوزادان در این روزها طولانی و تا حدود دو‌سوم

زمان را به خود اختصاص داده و با چشم های بسته می توان حرکات چشم ها را ملاحظه

نمود.

در هجده ماه اول تولد بیشترین synaptic Density سیناپس ها در مغز شکل می گیرند

تا به سطح بلوغ خود برسند. بنابراین شکل گیری و ارتباط سیناپسی ممکن است در شرایط

یک ضایعه مغزی انجام گیرد. بنابراین هر چه سن دراین شرایط، پایین تر باشد، برای

ایجاد سیناپس ها و الگوهای جدید حرکتی باید یک مزیت باشد.

نوزادان از همان لحظه تولد یک موجود اجتماعی به دنیا می آیند. در هفته اول تولد نوزادان

دارای توانایی های پیچیده در درک احساس ها، به خاطر دریافت تحریکات زیادی که یا به

نوزادان وارد شده و با عکس العمل نوزاد در مقابل این تحریکات همراه است هستند.

تجارب در هفته های آغازین خیلی سریع پیشرفت می کنند. هرگز نباید آینده نوزادان مثل

مهارت ها، شخصیت، توانایی ها و موقعیت های او را بی ارتباط با این دوران قلمداد کرد.

اگر این موضوع به ظاهر قابل اثبات نیست ولی باید با هزار و یک دلیل و با بررسی های

دقیق و فاکتورهای دخیل ، در این نتیجه گیری تردید نکرد.

ارتباط قوی بین مادر و نوزاد در همین ایام قوی تر شده و شکل می گیرد. در مورد

ضایعات شدید مغزی در نوزادان ممکن است این شکل گیری دیرتر، یا نامامل و یا با

تاخیر همراه باشد. در هفته های اول نشانه اجتماعی بودن او با خنده پدید می آید. مادر و

پدر را درک کرده می شناسد. ارتباط عاطفی نوزاد با والدین یا افراد نزدیک و حتی غریبه

ها از همان هفته های اول شروع به پایه گذاری با عکس العمل ها همراه می شود. گریه

بچه به خاطر دور شدن والدیندر ماه هاو حتی سال های بعد، باید ریشه از ارتباط احساس

ها در همین هفته ها سا ماه های نخستین داشته باشد. عوامل عاطفی در طول یکساله

شدن قویتر خواهد شد.

یکی از نکات مهم در مورد CP این است که گاهی تشخیص دادن یک نوزاد با ضایعه سی

پی ممکن است کار آسانی نباشد. اگر ضایعه خیلی شدید باشد ممکن است با علایمی

مثل دیر تنفس کردن و دیر به گریه افتادن، طولانی شدن زمان کبودی بیش از انداره او، در

بدو تولد همراه باشد.

به طور کلی کودکان با فلج مغزی از همان بدو تولد نشانه هایی دارند که بعد ها معنادار

می شوند مثل ناآرامی، بد شیر خوردن، کم خوابی، طولانی شدن جایگزینی رفلکس های

غیر طبیعی به طبیعی، تاخیر در بروز عکس العمل های عادی، کنترل سر، چهار دست و پا

رفتن و بالخره نشستن و راه رفتم می باشد. گریه های طولانی ، کم خوابی در این کودکان

CP از والدین زیاد شنیده میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *