فلج مغزی و درمان آن در کاردرمانی کرج

فلج مغزی کودکان بیماری نیست. پیش رونده هم نخواهد بود. هر اتفاقی که سبب بروز فلج مغزی شده است، دیگر نباید انتظار تکرار آن یا تشدید آن را داشته باشیم. فلج مغزی ارثی نیست ولی

در علت بیماری ازدواج فامیلی یک فاکتور مستعد کننده است.

فلج مغزی، درمان دارویی ندارد و تنها برای عوارضی که ممکن است ایجاد شود دارو ضرورت پیدا می کند. اگر در سی پی عوارض ناخوشیندی به جایی بماند علت در نحوه دادن یا ندادن

انجام حرکات مشاهده می شود و درمان آن هم انجام حرکات است. درمان با روش حرکت درمانی در سی پی یک روش معمول و مشترک در تمامی کشورهای جهان می باشد. آن چیزی که در

حرکت درمانی متفاوت می شود و همیشه بین متخصصین فیزیکال تراپی یا کاردرمانی ممکن است مشاهده گردد نحوه انتخاب روش حرکت درمانی است که به صورت علمی در بهبود حرکات

موثر تر تشخیص و تجربه شده اند.

در کاردرمانی فلج مغزی روش ها بسیار متفاوت و متنوع هستند و عمده فاکتور ایجاد کننده این تفاوت ها در این است که این عارضه را در اطفال مخصوصا در نوزادان می بینیم. به این دلیل

که نوزاد مبتلا هم در حال رشد بوده  و هم در حال تکامل حرکتی که با یک عارضه حرکتی دیگر همراه شده است. پس باید دانش کافی و کامل از هر دو فاکتور رشد و تکامل حرکتی را داشته

باشیم.

مشکل عمده این کودکان نداشتن تجربه قبلی از حس حرکات است که باید این تجارب صحیح . به موقع داده شوند تا درست و در جای خود در حافظه حرکتی او ثبت شوند. برای نمونه نباید راه

رفتن را بدون داشتن مهارت مثلا نشستن آموزش داد.

در اکثر موارد ، توانایی تکاملی حرکتی در یک سی پی با مقایسه با سن او اختلاف زیادی وجود دارد. مثلا ممکن است که اگر یک کودک در سن ۸ ماهگی می نشیند یک کودک فلج مغزی در

سن دو سالگی هم قادر به انجام این کار نباشد. همیشه یک اختلاف بین زمان انجام حرکات و ن واقعی وجود دارد ولی در شرایط طبیعی نوزادان سالم روند تکامل خود را در حدود زمان های

شناخته شده طی خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *