رفلکس های بدن ( کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج)

رفلکس ها از بدو تولد در انسان جزیی از روند تکامل است. بعضی از رفلکس ها از بدو

تولد تا مرگ در انسان باقی می ماند. بعضی از رفلکس ها در بدن، بتدریج تقویت می

شوند.

گاهی رفلکس ها همراه با بعضی از ضایعات یا بیماری ها ظاهر می شوند و یا برعکس

کاهش یا از بین می روند. رفلکس ها می توانند در تشخیص سریع بعضی از بیماری ها

بعنوان یک زنگ خبر قابل اطمینان ، مورد استفاده قرار می گیرند.

بنابراین رفلکس ها با توجه به نوع ضایعه گاهی تشدید و گاهی کاهش و یا از بین میروند

که در تشخیص ضایعه راهنمای قابل اعتمادی تلقی می شوند. تمام کودکان اعم از سالم و

یا دارای ضایعه با رفلکس های غیرطبیعی اولیه می بایست با تکامل فعالیت سطوح بیشتر

و بالاتر مغز مهار شده و حرکات طبیعی جایگزین این رفلکس های غیرطبیعی شوند.

در کودکان سی پی رفلکس های غیرطبیعی اولیه که برای کودکان سالم ، طبیعی تلقی می

شوند به عنوان یک ضایعه مغزی یا عدم توانایی در مهار این رفلکس ها، باقی می مانند.

شناخت از میزان ، سطح و نحوه ظاهر شدن و یا کاهش هر کدام به معنای الگویی از

شناخت ضایعه و روند درمان می باشد.

تعدادی از رفلکس ها را در زیر نام می بریم:

Grasp reflex

moro reflex

rooting reflex

sucking reflex

Galant reflex

Trust reflex

Knee reflex

babenski reflex

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *