انواع فلج مغزی کودکان

در مورد انواع یا تقسیم بندی ضایعه فلج مغزی کودکان هر ساله مطالبی یا تغییر در

تقسیم بندی ها ملاحظه میکنیم. مسلما این تقسیم بندی های جدید همه معتبر و برای

آموزش احتمالا ضروریست ولی به عقیده بعضی کارشناسان این تقسیم بندی ها تاثیری

در سرنوشت و تغییر در انجام درمان آن بوجود نمی آورد. تقسیم بندی مورد قبول و مفید و

البته علمی همان تقسیم بندی است که توسط سازمان بهداشت جهانی ارایه شده است.

کاردرمانی در کرج با کودکان فلج مغزی کار میکند.

انواع ضایعه مغزی کودکان

اسپاستیک (Spasti)

اسپاستیک به معنی سفت شدن یا جمع شدن عضلات در اثر ازدیاد غیرطبیعی تون عضله

است. سفتی عضلات باعث بی نظمی و کندی حرکات می گردد.اطلاعات غلط از قسمت

ضایعه دیده مغز باعث می گردد که بدن در یک وضعیت غیرطبیعی که برای کودک حرکت

کردن و رهایی از آن مشکل خواهد بود، قرار بگیرد. این وضعیت باعث می گردد که انجام و

تنوع حرکات کم شود. تغییر شکل هایی در مفاصل ایجاد گردد. اغلب این حرکات کنترل

شده نمی باشند. سفتی از یک ناحیه به ناحیه دیگر بدن با تغییر وضعیت سر مشاهده

خواهد شد. نوع اسپاستیک شایع ترین انواع ضایع مغزی کودکان به شمار می رود

کاردرمانی بهار کرج بر روی مشکلات حرکتی کودکان اسپاستیک کار می کند.

اتتویید (Athetoid)

آتتویید به معنی حرکات کنترل نشده یا حرکات غیر طبیعی است. حرکات در پاها، بویژه

دست ها و صورت نامنظم بوده به این سو یا آن سو یا کند می شوند. این حرکات در

هیجان و آشفتگی شدید تر و در آرامش کمتر می شوند. وضعیت غیر طبیعی بدن به دلیل

تغییر سفتی به شلی در حال تغییر هستند. این تغییرات دایمی حرکات باعث می گردد که

کودک نتواند در یک وضعیت ثابت باقی بماند. بنابراین تعادل مختل می شود. اگر صورت

هم مبتلا شده باشد در صحبت کردن کودک تاثیر می گذارد تا اندازه ای که درک آن مشکل

خواهد شد. کودک نوع آتتوید مثل نوزادان دارای بدنی شل هستند، معمولا حرکات کنترل

نشده یا غیر طبیعی آنها در حدود دو یا سه سالگی ظاهر می شوند. بروز این حرکات هم

تدریجی خواهد بود. فقط تعداد اندکی از این نوع ضایعه به صورت شل باقی می مانند.

کلینیک کاردرمانی در کرج بر روی فلج مغزی نوع آتتوید کار می کند.

آتاکسی ( Ataxia)

آتاکسی به معنی حرکات ناهماهنگ و حرکات غیریکنواخت می باشد. این حرکات غیر

یکنواخت و ناهماهنگ بیشتر در موقع حفظ تعادل راه رفتن و یا کارهایی با دست ها

مشاهده و یا شدیدتر می گردند. برای مثال وقتی کودک می خواهد عروسکی را بگیرد بار

اول در گرفتن آن موفق نمی شود. یادگیری ایستادن و راه رفتن زمان بیشتری می برد چون

تعادل آنها مختل می باشد.

یک کاردرمانی خوب در کرج برای کودکان آتاکسی برنامه مناسب درمانی در کلینیک ارایه می دهد.

مختلط ( Mixed)

اکثر کودکان با فلج مغزی دارای بیشتر از یک نوع ضایع هستند. برای مثال بعضی از

کودکان دارای فلج مغزی از نوع اسپاستیک همراه با حرکات آتتوید می باشند.

کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی بهار در کرج بر روی مشکلات جسمی و ذهنی و گفتاری

کودکان فلج مغزی کار می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *