کاردرمانی چیست؟

گفتاردرمانی در اتیسم

کودکان دارای اتیسم به دلیل در خودماندگی و عدم برقرای ارتباط در سطح گفتاری خیلی ضعیف هستند. آموزش به کودکان اتیسم در کرج نیاز به مهارت ها و آموخته های زیادی دارد. درمانگران و مربیان در کرج باید نسبت به تمام ویژگی های این کودکان آگاه باشند. کاردرمانی و گفتاردرمانی بهار با درمانگران مجرب و[…]

کاردرمانی چیست؟

دارو درمانی کودکان اتیستیک

دارو درمانی: دارو درمانی برای آسیب های ثانویه اتیسم استفاده می شود کاردرمانی بهار پیشنهاد می کند اولویت درمانی توانبخشی باشد. گفتاردرمانی کرج با استفاده از درمان های موثر به بهبود مشکلات این کودکان اقدام می کند. کاردرمانی کرج متدهای حسی و درکی حرکتی و ماساژ را به طور مانل در کودکان اتیسم انجام می[…]