کاردرمانی کرج

کاردرمانی در فلج مغزی ( کاردرمانی کرج)

کاردرمانی در فلج مغزی ( کاردرمانی در کرج) کاردرمانی در کرج چگونه است؟ کاردرمانی چیست؟ کاردرمانی برای کودکان چکار می کند؟ بهترین کاردرمانی کرج کجاست؟ کاردرماتی در فلج مغزی چگونه است؟ در حیطه کاردرمانی درمان شامل تمرینات حرکتی،ذهنی و عملکردی می باشد. هدف این است که کودک نهایتا وضعیت نشسته و ایستاده را کسب نموده[…]

کاردرمانی چیست؟

کاردرمانی چیست؟

کاردرمانی یا ارگوتراپی یکی از شاخه های توانبخشی می باشد. که به عنوان یک رشته تخصصی تمام ابعاد جسمی ، روانی و روحی یک بیماری و تاثیرات جانبی که بر روی عملکرد روحی و روانی و جسمی بیمار می گذارد را در نظر میگیرد. فرد را از وابستگی خارج کرده و به استقلال کامل نزدیک[…]