اتیسم و عقب ماندگی ذهنی

ارزیابی های هوشی کودکان اتیستیک نشان می دهد که بسیاری از کودکان طیف اتیسم به درجاتی مبتلا به آسیب های ذهنی می باشند. برخی ممکن است توانایی های نرمال نشان دهند و عده ای دیگر به طور خاص از ضعف و نارسایی برخوردار باشند. تقریبا ۷۵ درصد این کودکان عملکرد هوشی در حد عقب ماندگی[…]

کاردرمانی چیست؟

نشانه های ضربه مغزی

۷ نشانه  ضربه مغزی که به هیچ وجه نباید مورد چشم پوشی قرار گیرند: 👈 عدم هشیاری: فرد آسیب دیده اگر حداقل تا ۳۰ دقیقه بعد از وقوع سانحه و ضربه به سر، هوشیاری و توجه کامل نداشت، این یک علامت نگران کننده است. عموما ۸ حالت غیر عادی هوشیاری در پی ضربه مغزی عارض می[…]

کاردرمانی چیست؟

دارو درمانی کودکان اتیستیک

دارو درمانی: دارو درمانی برای آسیب های ثانویه اتیسم استفاده می شود کاردرمانی بهار پیشنهاد می کند اولویت درمانی توانبخشی باشد. گفتاردرمانی کرج با استفاده از درمان های موثر به بهبود مشکلات این کودکان اقدام می کند. کاردرمانی کرج متدهای حسی و درکی حرکتی و ماساژ را به طور مانل در کودکان اتیسم انجام می[…]