کاردرمانی چیست؟

کاردرمانی چیست؟

کاردرمانی یا ارگوتراپی یکی از شاخه های توانبخشی می باشد. که به عنوان یک رشته تخصصی تمام ابعاد جسمی ، روانی و روحی یک بیماری و تاثیرات جانبی که بر روی عملکرد روحی و روانی و جسمی بیمار می گذارد را در نظر میگیرد. فرد را از وابستگی خارج کرده و به استقلال کامل نزدیک[…]