مرکز بهزیستی با خدمات کاردرمانی و گفتاردرمانی

با افتتاح مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی بهار نو این مرکز از تیرماه ۱۴۰۲ به ارائه خدمات تخصصی کاردرمانی و گفتاردرمانی در کرج خواهد پرداخت. این مرکز به مددجویان که در سازمان بهزیستی پرونده دارند و زیر ۱۴ سال سن دارند خدمات تخصصی توانبخشی ارائه می نماید. مددجویان که در سازمان بهزیستی پرونده دارند و[…]