کلینیک بهار

دندان قروچه در کودکان

دندان قروچه چیست؟ درمان دندان قروچه چگونه است؟ چگونه دندان قروچه را کاهش دهیم؟ عادت ساییدن دندان ها به هم، دندان‌ قروچه‌ (Tooth Grinding) نامیده می شود که نام علمی این بیماری، براکسیزم (Bruxism) می باشد. دندان قروچه بیشتر در خواب رخ می دهد اما ساییدن یا به هم کوبیدن دندان ها در طول روز[…]