افتتاح مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی بهار نو

  روز چهارشنبه با حضور خانم محمدی فلاح مدیر کل بهزیستی استان البرز و آقای فلاح نژاد معاون توانبخشی بهزیستی البرز و آقای کریم پور ماچیانی رئیس بهزیستی شهرستان کرج و جمعی دیگر از مسئولان بهزیستی استان البرز و شهرستان کرج مرکز آموزشی و توانبخشی چند معلولیتی بهار نو در دهقان ویلای دوم افتتاح شد.[…]