کاردرمانی چیست؟

اختلال روانخوانی و تقویت مهارت های خواندن در کاردرمانی کرج(گفتاردرمانی کرج)

📚اختلال روانخوانی و تکنیک هایی برای تقویت خواندن در کاردرمانی و‌گفتاردرمانی کرج ۱- از ترکیب نشانه ها با صداها غافل نشوید . اگر بچه ها ترکیب صداها و حروف همان چند درس اول را خوب یاد بگیرند بقیه ی صداها را زودترکیب کرده می خوانند و می نویسند‌ ۲- هر روز کلمات مختلفی حداقل سه کلمه[…]