گفتاردرمانی در اتیسم

کودکان دارای اتیسم به دلیل در خودماندگی و عدم برقرای ارتباط در سطح گفتاری خیلی ضعیف هستند.
آموزش به کودکان اتیسم در کرج نیاز به مهارت ها و آموخته های زیادی دارد. درمانگران و مربیان در کرج باید نسبت به تمام ویژگی های این کودکان آگاه باشند.
کاردرمانی و گفتاردرمانی بهار با درمانگران مجرب و باتجربه فضایی مناسب را برای آموزش کودکان اتیسم فراهم نموده است.
ما در کاردرمانی کرج و گفتاردرمانی کرج تلاش میکنیم آموزش ها ماملا بر اساس بافت محیط باشد. در چنین شرایطی بیشترین تعمیم پذیری آموزش ها از محیط کلینیک به محیط زندگی کودک اتفاق می افتد. کاردرمانی کرج با تحریکات حسی مناسب کودک را از لحاظ حسی و ذهنی برای آموزش های گفتار آماده می کند.
گفتاردرمانی کرج با روش ها و متدهای به روز به افزایش خزانه واژگان و افزایش درک گفتار این کودکان کمک می کند.
تلاش می کنیم محیطی عاری از استرس برای آموزش این کودکان فراهم کنیم. در همچین محیطی در گفتاردرمانی بهار مراجع با خیالی آسوده و بدون استرس آموزش ها را یاد می گیرد. مورد مهم دیگر انتقال موارد یاد گرفته شده از محیط آموزشی به محیط طبیعی و زندگی مراجع است. در این مورد تمارین مناسب و مشاورات لازم از طرف گفتاردرمانگران مرکز گفتاردرمانی کرج به خانواده داده خواهد شد.

از کودک دارای اوتیسم، در حد توانایی اش باید توقع داشت و در به کارگیری زبان نیز به او کمک کرد. در کودکانی که لغات محدودی را بلدند، مربی و خانواده باید تلاش های وی در بیان کلمات (هر چند ناقص) را بپذیرند و یا در موارد بیان ضعیف تر در کنار تلاش برای بهبود بیان، راه های ارتباط غیر کلامی را به وی آموزش داده و تقویت کنند.
کودکانی که بیان دارند نیز ممکن هست در پذیرش لغات جدید مشکل داشته باشند. مربی و خانواده باید لغت جدید را در متن های متفاوت و با کمک نشانه های تصویری به کودک آموزش دهند.

کودک باید بداند :
* هر چیزی یک اسم دارد.
*برای گفتن یک مطلب راه های متعددی وجود دارد.
*از کلمات می توان در متون متفاوتی استفاده کرد.
*استفاده از کلمات به آنها کمک می کند که نیاز ها و خواسته های خود را به دیگران بفهمانند.