کاردرمانی چیست؟

پرخاشگری در کودکان و تفاوت در سیستم مغزی

‍ 💢 رفتارهای مشکل ساز کودکان پرخاشگر، ریشه در ساختارهای مغزی ناهنجارشان دارد. 🔹 مشکلات رفتاری در سال های کودکی، والدین را نگران آینده فرزندانشان میکند، چه می شود اگر قبل از شروع هرگونه بزهکاری شدید و قانون شکنی ، مطالعه عملکرد مغز و رفتارهای مرتبط با پاداش کودک بتواند سرنخ هایی را فراهم کند[…]

کاردرمانی کرج

بخشی از خدمات کلینیک بهار

  درکلینیک کاردرمانی بهار در کرج تکنیکهای مختلفی جهت رسیدن به اهداف و مهارتهای ذیل انجام میشود کاردرمانی جسمی تخصصی در کودکان فلج مغزی کاردرمانی ذهنی و آموزش ذهنی ماساژ درمانی و یکپارچگی حسی اتاق تاریک و بخش افزایش توجه و تمرکز برنامه ریزی حرکتی و هماهنگی حرکتی پردازش حسی و یکپارچگی حسی مهارتهای حرکتی[…]